Other Publications

Initiates file downloadFrom Victims to Leading Actors, Rwanda's Gender Dividend, 20 Years of Beijing:This document highlights major strides made as Rwanda’s in regards to promotion of Gender Equality and Women empowerment 

Initiates file downloadTumenye kandi Twimakaze Ihame ry’uburinganire, Twurwanya Ihohoterwa Rishingiye ku Gitsina 

Aka gatabo gakubiyemo amakuru arebana n’uburyo bwo gukumira no kurwanya ihohoterwa rishingiye ku gitsina, icuruzwa ry’abantu, inda ziterwa abangavu, ndetse n’inzego zo kwitabazwa mu gihe umuntu akorewe ihohoterwa cyangwa abonye uwahuye n’ihohoterwa rishingiye ku gitsina n’icuruzwa ry’abantu. By’umwihariko kandi, aka gatabo kakwifashishwa nk’imfashanyigisho ku bafatanyabikorwa ndetse n’inzego zitandukanye mu rwego rwo kurushaho kuzamira imyumvire ku ihame ry’uburinganire no kurwanya ihohoterwa rishingiye ku gitsina mu rwego rwo kubaka umuryango utekanye.